Category Archives: PRAWO

Wypadek Przy Pracy

W dzisiejszym świecie większość życia spędzamy w pracy. W związku z tym, istnieje większe ryzyko, że wypadek może zdarzyć się także w pracy. Co wtedy zrobić? Co zrobić gdy np. tydzień temu złamałeś nogę w pracy? Chciałbyś dostać odszkodowanie, ale nie wiesz czy Ci się należy oraz nie jesteś pewien czy dane zdarzenie kwalifikuje się jako wypadek przy pracy. Jeśli jesteś w takiej lub podobnej sytuacji, ten artykuł jest przeznaczony dla Ciebie.

Autorem artykułu jest Kancelaria Adwokacka NMB z Poznania

1. Czym jest wypadek przy pracy? Jak rozpoznać, że zdarzenie, które Ci się przytrafiło, jest wypadkiem przy pracy za które należy Ci się odszkodowanie?

Stosownie do treści art. 3 ustawy z dnia 30 października 2002r. o ubezpieczeniach społecznych z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych [dalej zwana także „ustawą”] za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:
1)   podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych;
2)   podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia;
3)   w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy. Continue reading

Published by: